Mapa Žebříček

046 Krušovice

046 Krušovice
Souřadnice:437|493
Body: 9.761
Hráč:Mirdalek
Kmen: KATASTR VESNIC.
Činnosti
Centrovat mapu
Nahlásit název vesnice
Zobrazit složku vesnice (Vnější strana)